<<< Versek főoldala


ElizabethFordítók:   Radó György | Tótfalusi IstvánE helyt legillőbb, szép Elizabeth
(Logikus és szokás is az efféle):
Itt, könyved élén a saját neved,
Zenónnak s más bölcseknek ellenére.[1]
Azonban még van más okom is, mint e
Bennem fakadt ellentmondó dacosság.
Ez: hogy költő - ha költő - bár kövesse
Tények s álmok bozótján át a múzsát,
Hivatását rosszul értette meg,
Rest írni és nem olvas - ostoba,
Eszét, lelkét, művét keresheted
Bármerre, hogyha nem hallott soha
Egy törvényt, mit belénk az iskola
Cseppent - mi is fennkölt görög neve? -
(Csak hívd akárhogy, fő a lényege):
"A szív kincsét az első helyre tedd."


Radó György fordításaElizabeth - illőbb mi sem lehetne
    (Logika s józan ész is így javallja):
Írjuk elsőül könyvedbe neved,
    Zénó s más bölcs bár így aligha vallja
Az ellentmondás ördögén kívül, ki
    Bennem él, más jó ok is erre késztet:
Egy költő - hogyha költő -, míg hevülni
    Tud múzsáért, legyen Való vagy Képzet,
Habár a szerepére készületlen,
    Ritkán olvas vagy ír, tehát szamár,
Esze, lelke sincs, verse meg sületlen -
    Biz ő is tudja, mi a fő szabály,
Ezt az ó iskola is tudta már -
    Csak feledtem görög nevét - no de
Cégér nélkül is egy a lényege:
"Azt írd elsőül, mi első szívedben!"


Tótfalusi István fordítása[1] Zénónak, azaz Zenónnak tulajdonított híres mondás: "Az ember neve nem jelenhet meg saját művében."<<< Versek főoldala