<<< Versek főoldala


FannyFordítók:   Tandori Dezső | Németh DezsőHaldokló hattyú északi
    Tavon zeng ékes éneket,
Vad, ünnepélyes hangjai
    Eloszlanak hegy s völgy felett;
Hangod ily zene volt nekem,
Hogy ajkadra vetted nevem.

Mint ha ébenszín fellegek
    Fátylán tör át éjféli nap,
S hasít komor gyászlepleket:
    Így ért első szemsugarad;
De - törhetetlen sziklaszirt! -
Lelkem minden rontást kibírt.

A hajdani fiút idézd,
    Kit sorsa messzi útra vitt:
Oltárodra tette szivét,
    Istenítette bájaid -
Szerelmi áldozat...! Kinek?
Ó, bűvös, megvető szemek.


Tandori Dezső fordításaHattyúdal északi tavon;
Vad haláldal édes, tiszta,
Hangot tör völgyön, hegyfokon,
Zenéjét a lég feloldja;
Így muzsikáltál lágy hangon,
Így rezgett nevem ajkadon.

Mint naptűz ében felhőn át,
S fátylas fennkölt éjféli ég
Hatja át hideg oltárát -
Így pillantott rám szemed rég,
De mint a gyémánt kőszikla,
Lelkem e csapást is bírta.

Gondolj a fiúra vissza,
Szívét kápolnádba vitte,
S mikor indult messzi útra
Isteni bű-bájad hitte;
De kit megöl a szerelem
Utálva néz sok bűvös szem.


Németh Dezső fordítása<<< Versek főoldala