<<< Versek főoldala


A tó.-hoz / A tó-...nakFordítók:   Radó György (A tó.-hoz) | Tótfalusi István (A tó-...nak) | Németh Dezső (A tó)Ifjúkoromnak reggelén
Olyan helyet kerestem én,
Amely nekem való tanyám -
Úgy csábított a szép magány,
Egy vad tó, zordon szirttetők
És tornyosuló nagy fenyők.

De ha e tájon s mindenen
Az éjszaka mint bő köpeny
Terült szét s rejtelmes szele
Repült s fojtott dallam vele -
Felriadtam volna, ó,
Akkor, hogy félős e tó.

Ám a félés nem gyötört,
Sőt borzongató gyönyört
Keltett, amelynek tárgya nincs -
Nem magyarázza semmi kincs
Vagy kéj - bár forrón rám tekints.

E mérgezett habban halált,
Ez örvényben tárt sírt talált,
Kinek a különc képzelet
Ott vigaszt meríthetett:
Társtalan szív ily tavat
Édenkertté avat.


Radó György fordításaIfjúságomnak hajnalán
A föld egy pontja volt tanyám,
Melyben szívemnek kedve telt,
Mert ott édes magány ölelt:
Zord bércek közt vad tó-tükör,
S tornyos fenyők, megannyi őr.

De ha az éj-palást feküdt
E tájon is, mint mindenütt,
S a titkos szél a fák között
Melódiákat zümmögött,
Felriadtam, s úgy tűnt elém,
Hogy a kis tó magánya rém.

Ám ez a rém nem rémített,
Inkább gyönyör volt, reszketeg -
Ám ez érzés természetét
Feltárni semmi kincsekért
Nem tudnám, sem szerelmedért.

Méreg-habja rejtett halált,
S örvénye illő sírt kivált
Annak, ki írt onnan remélt,
Mely gyógyítsa képzeletét -
Elhagyatott lelkének Éden
Volt e bús tó bűvöletében.


Tótfalusi István fordításaTavasz volt, ifjún az a hely,
Világomban egy csöpp delej.
Szerettem, vagy nem, talány,
Szóval szép volt a magány
A vad tónál, hol szirttetők
Körül trónoltak nagy fenyők.

De ha az éj fátyolt vetett,
Mindent folttal beterített,
És ha titkos szél járt ott,
Suttogva sírt dallamot –
Oh, ott ébredni volt jó:
Ha rémisztett magányos tó.

És mégsem volt ez ijedtség,
Csak remegő gyönyörűség,
Bár érzelem nem ékkövez:
Megtanít vagy lekenyerez,
De néked szerelmet szerez.

Mérges hulláma halál volt,
Egy öbölbe illő sírbolt,
De ki onnan is vigaszt hoz,
Mit a képzelet okoz,
Annak lelke magányt rejt
S a tó is Édenkert.


Németh Dezső fordítása<<< Versek főoldala