<<< Versek főoldala


Nyugtalanság völgyeFordítók:   Kardos László | Radó GyörgyVolt egyszer egy zsenge-zöld,
Senki-lakta, szende völgy;
Hadra kelt, ki ott lakott,
S csak a nyájas csillagok -
Tornyuk azúr ablakán át -
Őrizték a völgy virágát,
Melyen nappal mindenütt
Lusta lángu nap feküdt.
Érzi most, ki arra jár:
Nyugtalanul fáj e táj.
Minden íze úgy zihál,
Csak a bús lég ül ma békén
Csöndje mágikus vidékén.
Szél se libben, de az ág
Borzong, mint a Hebridák[1]
Hűvös habja, ködvilág!
Szél se libben, s mord sereggel
Bolyg az ég, nagy fellegekkel,
Dalmahodva[2] este-reggel,
Árnyalva a miriád[3]
Szemmel kéklő ibolyát -
S mely névtelen síron zokog,
A hajlongó liliomot!
Hajlong - s harmatot hullat a
Liliom örök illata.
Zokog - s szép szárán könny csorog,
Mint halhatatlan gyöngysorok.


Kardos László fordításaVolt egy bájos, néma táj,
Nép-nem-lakta völgy-lapály;
Népe hadba ment, de hitt
Abban, hogy virágait
Lágy csillagszem őrzi éjjel,
Kék tornyából nézve széjjel,
Napközben meg majd a dél
Fénye éppen ott henyél.
Most ki jár ott, tudja már:
Zaklatott e bús lapály,
Semmi sincs, mi nyugton áll -
Semmi, csak a lég lebeg
Ott bűvös magány felett.
Ah, széltől ott lomb nem zizeg
A fán, hanem csöndben libeg,
Mint Hebridáknál hűlt vizek!
Ah, széltől ott felhő se' fut ma,
A bolydult égen szállva-zúgva
S reggeltől estig sem csitulva,
Míg alant ott a violák:
Emberszem-forma miriád -
Míg ott alant a liliom
Leng, sír egy névtelen siron!
Leng: - és meging a könnyü szál,
Szünetlen gyémánt-könnyü száll.


Radó György fordítása[1] A brit szigetcsoporthoz tartozó szigetek Skóciától nyugatra. Őskőzetekből felépített kb. 500 szigetből és szirtből állnak, ezek közül alig 90-en van ritkán elszórt lakosság. [r]
[2] Hízva, domborodva. (tájszó) [r]
[3] Számtalan, végtelenül sok; főnévként megszámlálhatatlan tömege valaminek. (görög, eredeti jelentése: tízezer) [r]


<<< Versek főoldala