<<< Versek főoldala


Marie Louise Shew-hozFordítók:   Radó György (M.L.S.-hoz) | Szabó Lőrinc (Marie Louise Shew-hoz) | Tótfalusi István (M.L.S.-nek)Akik jöttödben a hajnalt köszöntik -
Akiknek távolléted éjszaka,
Mely a magas égboltról messze űzi
A szent Napot - kik sírva köszönik meg
Neked reményük (életük!) s legelsőbb
Azt, hogy feltámadott a Jóban, Hűben
S az Igazban való halott hitük -
Kik a Reménytelenség átok-ágyán
Várták haláluk s hirtelen riadtak
E suttogó szavakra: "Fény legyen!"
A te szavadra, mely valóra vált
Szeráfi fénnyel csillogó szemedben -
Kiknek minden te vagy s kik hál'adásként
Imádnak - mindezek közül idézd
eszedbe leghűbb, legforróbb rajongód
S hogy tőle van e néhány gyönge sor,
Ő írta, reszketvén a gondolatra,
Hogy lelke eggyé lett egy angyaléval.


Radó György fordításaMindazok közűl, akiknek a reggelt,
S ha távol vagy, az éjszakát jelented,
A szent nap teljes törlését az ég
Magasáról - mind közűl, aki sírva
S óránkint áld reményért - életért -
S ah, főképp az erény, emberiesség
És igazság föltámasztott hitéért -
Mind közűl, aki kétségbeesése
Szentségtelen sírjából már kikelt
Halk szavaidra: "Legyen világosság!",
Halk szavaidra, melyek szemeid
Szeráf-fényében valóságra váltak -
Minden adósod közűl, kikben a
Hála imádat már - jusson eszedbe
A legigazabb, legodaadóbb,
S gondolj rá, hogy e sorokat az írta -
Az, ki, míg írja, borzong bele, hogy
Szelleme egy angyallal elegyül.


Szabó Lőrinc fordításaMind közt, kinek hajnalt jelent a jöttöd,
Mind közt, kinek éjt hoz a távozásod,
A szent napfény kialvását az áldott
Égboltról - mind közt, aki sírva áld
A reményért - az életért - hogy újra
Éled a már oly mélyre temetett hit
Igazságban, Emberségben s Erényben -
Mind közt, ki a Csüggedés durva ágyán
halálra készülvén, föltámadott
Lágyan súgott szavaidra: "Legyen fény!",
Lágyan súgott szavaidra, miket
Szeráf-szemed fénye valóra váltott -
Mind közt, ki legtöbbet köszön neked
S hálája már-már imádás - tekints
A leghűbbre, a legigazabb hívedre,
S tudd, hogy ő írta e gyarló igéket,
S míg írta, remegett a gondolatra,
Hogy szelleme egy angyaléba olvad.


Tótfalusi István fordításaMarie Louise Shew annak a New York-i orvosnak a lánya, aki Poe feleségét ápolta halála előtt, majd a nagybeteg Poe-t gondozta.<<< Versek főoldala